Truckførarkurs T1 – T5

Truckar med kapasitet til og med 10 000 kg.

Våre truckførarkurs er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modular) for truck-klassane T 1 – 5.

Kurset består av 22 teoritimar.

Modul 1.1 Felles teori 8 timar.
Modul 2.2 Truckteori 14 timar.

I tillegg til teoridelen kjem:
Modul 3.2 Praktisk bruk, 6 timar
Modul 4.2 Bedriftsopplæring m/fadder 20 timar eller 14 timar i opplæringsverksemd.
Praktisk prøve.

Teorikursa er tilpassa dei som har lese og skrivevanskar.

Etter bestått teoretisk og praktisk prøve vert det tilsendt bevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) for aktuelle truckklassar.

NB! Me har òg førarkurs for stortruck med løftekapasitet over 10 001 kg og kurs for terminaltraktor.

Påmelding Truckførarkurs T1 – T5

Velg kursdato og sted

15 + 10 =