Mobilkrankurs G1

OPPLÆRINGSPLAN FOR G1- MOBILKRANFØRAR

OPPLÆRINGAS VARIGHEIT:

Modul 2.4.

32 timar (Med undervisningstime meiner me i denne samanheng 45 min. undervisning.)

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1(8 timar) og 2.3 (16 timar). Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 gjennomførast i samanheng med denne modulen.

I tillegg til teoridelen kjem:

  • Modul 3.4 Praktisk bruk 16 timar med instruktør.
  • Modul 4.4 Bedriftsopplæring m/fadder 160 timar eller 80 timar i opplæringsvirksomhet.
  • Etter endt praksis i opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring, må eleven avlegge praktisk prøve. 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve gis det kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

FORMÅL MED OPPLÆRINGA:

Hensikten med opplæringa er å gje mobilkranførarar ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkranar slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar vert unngått. Opplæringa skal gje kandidatane god innsikt i prinsippa for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehald og bruk.

 

Påmelding Mobilkrankurs G1

Velg kursdato og sted

7 + 6 =