Mobilkrankurs G1

OPPLÆRINGSPLAN FOR G1- MOBILKRANFØRAR

OPPLÆRINGAS VARIGHEIT:

32 timar (Med undervisningstime meiner me i denne samanheng 45 min. undervisning.)

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og 2.3. Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 gjennomførast i samanheng med denne modulen.

FORMÅL MED OPPLÆRINGA:

Hensikten med opplæringa er å gje mobilkranførarar ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkranar slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar vert unngått. Opplæringa skal gje kandidatane god innsikt i prinsippa for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehald og bruk.

Opplæringa dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringa som er påkrevd for førarar av lastebilkran og personløftar.

Opplæringa avsluttast med ein skriftleg teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttande teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på mobilkran, vil dette være grunnlag for å gje kompetansebevis for førar av G1 Mobilkrane og G8 Lastebilkrane.

Påmelding Mobilkrankurs G1

Velg kursdato og sted

9 + 1 =