Traverskrankurs G4

Våre traverskranførarkurs G-4 er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modular).

Kurset består av 40 teoritimar.

  • Modul 1.1 felles teori 8 timar
  • Modul 2.3 løftereiskap 16 timar
  • Modul 2.7 bru- og traverskran 16 timar

 I tillegg til teoridelen kjem:

  • Modul 3.7 Praktisk bruk 8 timar med instruktør.
  • Modul 4.7 Bedriftsopplæring m/fadder 32 timar eller 16 timar i opplæringsvirksomhet.
  • Etter endt praksis i opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring, må eleven avlegge praktisk prøve. 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve gis det kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Påmelding Traverskrankurs G4

Velg kursdato og sted

6 + 1 =