Traverskrankurs G4

Våre traverskranførarkurs G-4 er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modular).

Kurset består av 40 teoritimar.

  • Modul 1.1 felles teori 8 timar
  • Modul 2.3 løftereiskap 16 timar
  • Modul 2.7 bru- og traverskran 16 timar

I tillegg til teoridelen kjem:

  • Modul 3.7 Praktisk bruk 8 timar
  • Modul 4.7 Bedriftsopplæring m/fadder 32 timar eller 16 timar i opplæringsverksemd.
  • Praktisk prøve.

Etter bestått teori/praktisk prøve får ein kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Påmelding Traverskrankurs G4

Velg kursdato og sted

7 + 8 =