Brannvernleiarkurs

OPPLÆRINGAS VARIGHEIT:

1 dag

Kursbeskriving

Har du arbeidsoppgåver retta mot branntryggleik, eller er brannvernleiar i bygg definert som ”særskilt brannobjekt”, er det krav om brannvernleiarkurs. Kurset går over ein dag.

Kursinnhald

  • Forskrifter om førebygging og forsikringsvilkår
  • Rolla og oppgåvene til brannvernleiar
  • Branntekniske tiltak, branndokumentasjon og risikokartlegging
  • Branntest: Korleis virkar dei ulike branntekniske installasjonane?
  • Sløkkeøving
  • Evakuering frå røykfylte rom

Kursdato:

Ingen dato satt enda

Påmelding Brannvernleiarkurs

4 + 3 =