Maskinførarkurs M1-M6

Med større effekt enn 15 KW (20,4 hk).

Våre anleggsmaskinførarkurs er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modul). Sikkerhetskurset består av 32 teoritimar, og dekkjer klasse M 1-6.

Modul 1.1 Fellesteori 8 timar
Modul 2.1 Masseforflyttningsmaskiner 24 timar

I tillegg til teorien kjem:
Modul 3.1 Praktisk bruk 8 timar
Modul 4.1 Bedriftsopplæring m/fadder 32 timar, eller 32 timar i opplæringsverksemd.
Praktisk prøve.

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve får ein kompetansebevis for aktuelle klassar frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Påmelding maskinførarkurs

Velg kursdato og sted

12 + 15 =