Maskinførarkurs M1-M6

Med større effekt enn 15 KW (20,4 hk).

Våre anleggsmaskinførarkurs er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modul). Sikkerhetskurset består av 32 teoritimar, og dekkjer klasse M 1-6.

Modul 1.1 Fellesteori 8 timar
Modul 2.1 Masseforflyttningsmaskiner 24 timar

 

I tillegg til teoridelen kjem:

  • Modul 3.1 Praktisk bruk 8 timar med instruktør pr. klasse.
  • Modul 4.1 Bedriftsopplæring m/fadder 32 timar eller 32 timar i opplæringsvirksomhet pr. klasse.
  • Etter endt praksis i opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring, må eleven avlegge praktisk prøve. 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve gis det kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Påmelding maskinførarkurs

Velg kursdato og sted

11 + 9 =