Terminaltraktorkurs

Formålet med kurset er å gje deg som førar ein teoretisk opplæring og praktisk opplæring, innføring i terminaltraktorens oppbygging og virkemåte i.h.t forskriftane. Du vil få ei orientering om dei faremomenta og ulykker som har skjedd med terminaltraktor.

Målsettinga med kurset:

  • Betre sikkerheit
  • Mindre godsskader
  • Lavere driftskostnader

Kontakt oss evt. for spørsmål og meir informasjon om overnevnte kurs!

Påmelding Terminaltraktorkurs

Velg kursdato og sted

3 + 2 =