Teleskoptruckkurs C1 / C2

OPPLÆRINGA SI LENGD: 6,5 timar (Med undervisningstime meinar vi i denne samanheng 45 min. undervisning + pausar)

OPPTAKSVILKÅR: Tidlegare gjennomgått sertifisert opplæring i modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner, eller modul 2.2 Truck, eller Modul 2.8 Lastebilkran

FØREMÅLET MED OPPLÆRINGA: Gje førarar av teleskoptruck ei teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ein kan unngå ulukker.
Opplæringa skal gje kandidaten ei god innsikt i oppbygging, faremoment og bruk av teleskoptruckar. Opplæringa kjem i tillegg til opplæring i truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Praktisk køyring og bruk av teleskoptruck kjem i tillegg til denne modulen.
Den teoretiske opplæringa vert avslutta med ein skriftleg teoriprøve. Bestått teoretisk og praktisk prøve dannar grunnlaget for kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingande teleskoptruck er bestått dannar det grunnlag for kompetansebevis klasse C2.

Påmelding Teleskoptruckkurs C1 / C2

Velg kursdato og sted

1 + 14 =