Sving og portalkrankurs G3

OPPLÆRINGAS VARIGHEIT:

Modul 2.6
20 timar (Med undervisningstime meiner me i denne samanheng 45 min.undervisning).

OPPTAKSVILKÅR:
Kandidaten må dokumentere å tidligare ha gjennomført modul 1.1(8 timar) og modul 2.3(16 timar). Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 gjennomførast i samanheng med denne modulen.

 

I tillegg til teoridelen kjem:

  • Modul 3.6 Praktisk bruk 12 timar med instruktør.
  • Modul 4.6 Bedriftsopplæring m/fadder 100 timar eller 50 timar i opplæringsvirksomhet.
  • Etter endt praksis i opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring, må eleven avlegge praktisk prøve. 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve gis det kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

 

FORMÅL MED OPPLÆRINGA:
Gje portalkranførarar ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av portalkranar, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar vert unngått. Opplæringa skal gje kandidatane god innsikt i prinsippa for portalkranars konstruksjon, virkemåte, vedlikehald og bruk.

Opplæringa dekkjer og den teoretiske sikkerhetsopplæringa som vert krevd for Traverskran G4.

Opplæringa vert avslutta med ein skriftleg teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttande prøve vil dette være grunnlag for å gje kompetansebevis for førar av Portalkranar G3 og Bro-/traverskranar G4.

Påmelding Sving og portalkrankurs G3

Velg kursdato og sted

9 + 6 =