Varmearbeidarkurs

Frå 01.01.2001 krev sikkerhetsforskriftene til forsikringsselskapa at alle som skal utføre varme arbeid på plassar utanom faste, spesiellt tilrettelagde arbeidsplassar, skal ha gyldig sertifikat for varme arbeider, gitt av Norsk Brannvernforening.

Kva er varme arbeider?

“Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr”

Våre instruktørar er godkjende av Norsk Brannvernforening. Kurset dekkjer forsikringsselskapa sine krav til opplæring.

Kursets varigheit: 8 timar

Bevis (sertifikat) vert gitt av Norsk Brannvernforening, og har ei gyldigheit på 5 år.

Påmelding Varme arbeidarkurs

Velg kursdato og sted

11 + 12 =