Fastmontert Hydraulisk krane G20

 

Kurset består av 42 teoritimar.

  • Modul 1.1 Fellesteori 8 timar
  • Modul 2.3 Løfteredskap 16 timar
  • F-3089  G20 (10 timar)

I tillegg til teoridelen kjem:

  • F- 3089 Praktisk bruk 6 timar med instruktør.
  • Praksis: Opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring.
  • Etter endt praksis i opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring, må eleven avlegge praktisk prøve. 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve gis det kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Påmelding Fastmontert Hydraulisk krane

Velg kursdato og sted

12 + 11 =