Riggarkurs

Modul O-2.2: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger. Opplæringas varighet: 16 timer ( 1 time = 45 min )

Formål med opplæringa: Gje blivande riggarar ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretningar ( enkle travers- og søylesvingkranar, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjar.

Opplæringa skal gje elevane god innsikt i prinsippa for fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretningars og transportable vinsjars konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehaold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner vert unngått.

Modul O-3.2: Rigging. Opplæringas varighet: 32 timer ( 1 time = 45 min )

Formål med opplæringa: Gje blivande riggarar ein god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Opplæringen skla gje elevane god innsikt i prinsippa for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjonar vert unngått.

Riggoperasjon:

Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og / eller manuelle / kraftdrevne vinsjar, taljer som vert benytta ved horisontal eller vertikal forflytting av last.

Opplæringa dekjker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringa som er nødvendig for å kunne gjennomføre sjølvstendige riggoperasjoner.

Opplæringen vert avslutta med ein praktisk prøve.

Påmelding Riggarkurs

Velg kursdato og sted

13 + 1 =