Riggarkurs

Modul P-2.4 Enkle løfteinnretninger. Opplæringas varighet: 16 timer ( 1 time = 45 min )

Formål med opplæringa: Gi blivande riggarar ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretningar ( enkle travers- og søylesvingkranar, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjar.

Opplæringa skal gje elevane god innsikt i prinsippa for fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretningars og transportable vinsjars konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehaold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner vert unngått.

Modul P-4.4: Rigging. Opplæringas varighet: 32 timer ( 1 time = 45 min )

Formål med opplæringa: Gi blivande riggarar ein god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Opplæringen skla gje elevane god innsikt i prinsippa for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjonar vert unngått.

Riggoperasjon:

Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og / eller manuelle / kraftdrevne vinsjar, taljer som vert benytta ved horisontal eller vertikal forflytting av last.

Opplæringa dekjker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringa som er nødvendig for å kunne gjennomføre sjølvstendige riggoperasjoner.

Opplæringen vert avslutta med ein praktisk prøve.

Påmelding Riggarkurs

Velg kursdato og sted

15 + 12 =