Førstehjelpskurs

Vi har nå gleden av å kunne tilby kurs innen:

 • grunnleggjande førstehjelp (HLR)
 • førstehjelp for deg som har omsorg for barn
 • bruk av hjertestarter (DHLR)

Norsk grunnkurs i førstehjelp

 • Kva er førstehjelp?
 • Varsling
 • Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral
 • Undersøkelse av pasienten
 • Frie luftveier og stabilt sideleie
 • Hjerte- og lungeredning
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Førstehjelp ved akutt sjukdom og ulykke
 • Kjeden som redder liv
 • Opptreden på skadested
 • Gjennomgang bruk av hjertestarter

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn

 • Kva er førstehjelp?
 • Varsling
 • Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral
 • Kjeden som redder barn
 • Undersøkelse av pasienten
 • Frie luftveier og stabilt sideleie
 • Hjerte- og lungeredning
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Førstehjelp ved akutt sjukdom og ulykke
 • Trygghet i nærmiljøet –forebyggende

DHLR– norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter

 • Varsling / Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral
 • Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans
 • Kjeden som redder liv
 • Hjerte- og lungeredning (HLR)
 • Handlingsplanen ved bruk av hjertestarter
 • Praktiske øvelser
 • Sikkerhet for pasient og livredder
 • Etiske spørsmål
 • Obligatorisk teoriprøve DHLR skal bestås på www.nrr.org

Instruktøren vår er utdanna sjukepleiar og heiter Jonny Lygre. Han har mange års erfaring, blant anna innen førstehjelp og akutt sjukdom, fra ulike arbeidsplasser innan helsevesenet.

Instruktørutdanninga hans innan førstehjelp er tatt i henhold til retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd ogNorsk Resuscitasjonsråd.

Påmelding førstehjelpskurs

Velg kursdato og sted

2 + 5 =