Personløftarkurs ABC

Kurset oppfyller krava til opplæring av førarar på personløftarar i.h.t. forskrift til arbeidsmiljølova.

Kurset dekkjer teorien til kl. A, kl. B og kl. C.

  • Kl. A- manuell flyttbar personløftar, tilhengermontert personløftar
  • Kl. B- sjølvgåande personløftar
  • Kl. C- bilmonterte personløftar

Kurset er på 8 teoritimar.

I tillegg til teorien kjem praksis på aktuell klasse.
Etter bestått teoretisk prøve, samt dokumentert opplæring/bruk av personløftar på aktuell klasse A, B eller C, vert det gitt kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Påmelding Personløftarkurs ABC

Velg kursdato og sted

9 + 13 =