Stortruckkurs T8

OPPLÆRINGAS SI LENGD: 14 timar (Med 1 undervisningstime meinar vi i denne samanheng 45 min. undervisning).

OPPTAKSVILKÅR: Kandidaten må ha kompetansebevis for liten truck T4/T5 samt praktisert i minst 1 år.

FØREMÅLET MED OPPLÆRINGA: Føremålet med opplæringa er å gje truckførarar ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truckar, slik at ein kan unngå ulukker i samanheng med truckkøyring. Opplæringa skal gje kandidatane god innsikt i prinsippa for trucken sin konstruksjon, virkemåte, vedlikehald og bruk.
 Opplæringa dekkjer den teoretiske sikkerhetsopplæringa som vert krevd for
 førarar av truckar.

Opplæringa vert avslutta med ein skriftleg teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått både teoretisk og praktisk køyreprøve i dei ulike klassane, vil dette vera grunnlag for kompetansebevis for førar av truck.

Kursdato:

Husnes

Påmelding Stortruckkurs T8

1 + 7 =