Lastebilkrankurs G8

Våre lastebilkranførarkurs er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modul).

Kurset består av 42 teoritimar.

  • Modul 1.1 Fellesteori 8 timar
  • Modul 2.3 Løfteredskap 16 timar
  • Modul 2.8 Lastebilkran 20 timar

I tillegg til teoridelen kjem:

  • Modul 3.8 Praktisk bruk 8 timar med instruktør.
  • Modul 4.8 Bedriftsopplæring m/fadder 40 timar eller 24 timar i opplæringsvirksomhet.
  • Etter endt praksis i opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring, må eleven avlegge praktisk prøve. 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve gis det kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Påmelding lastebilkrankurs G8

Velg kursdato og sted

8 + 10 =