Tårnkrankurs G2

OPPLÆRINGSPLAN FOR TÅRNKRANFØRARAR

OPPLÆRINGAS VARIGHEIT:
Modul. 2.5

24 timar (Med undervisningstime meiner me i denne samanheng 45 min. undervisning).

OPPTAKSVILKÅR:
Kandidaten må dokumentere å tidligare ha gjennomført modul 1.1(8 timar) og modul 2.3(16 timar).
Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 gjennomførast i samanheng med denne modulen.

 

I tillegg til teoridelen kjem:

  • Modul 3.5 Praktisk bruk 16 timar med instruktør.
  • Modul 4.5 Bedriftsopplæring m/fadder 120 timar eller 60 timar i opplæringsvirksomhet.
  • Etter endt praksis i opplæringsvirksomhet eller bedriftsintern opplæring, må eleven avlegge praktisk prøve. 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve gis det kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

 

FORMÅL MED OPPLÆRINGA:
Gje tårnkranførarar ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av tårnkranar, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar vert unngått. Opplæringa skal gje kandidatane god innsikt i prinsippa for tårnkranars konstruksjon, virkemåte, vedlikehald og bruk.

Opplæringa dekker og den teoretiske sikkerhetsopplæringa som vert krevd for Sving-/portalkran G3 og Bro/traverskran G4.

Opplæringa vert avslutta med ein skriftleg prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttande teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på tårnkran, vil dette være grunnlag for å gje kompetansebevis for førar av Tårnkranar G2, Sving-/portalkran G3 og Bro-/traverskran G4.

Påmelding Tårnkran G2

Velg kursdato og sted

15 + 11 =