Løfteredskap G11

Våre stroppe-/anhukar-signalkurs er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modular).

Kurset består av 24 teoritimar.

  • Modul 1.1 Felles teori 8 timar.
  • Modul 2.3 Løfteredskap 16 timar.

Kurset kvalifiserer til:

Løfte/signalgjevar.

Etter bestått prøve får ein kompetansebevis frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Kursdato:

 Husnes, måndag 30.03.2020 kl 0800

 

Påmelding Løfteredskap G11

7 + 4 =