Mutnos AC2, 2 kg Co2

Mutnos AC2 – 2 kg. C02 slokker.

Effektklasse: 34B

Mot branntilløp i brannfarlige væsker og elektriske anlegg. Leveres med veggbrakett.

Må ikke brukes direkte mot personer.

Slokkegassen har en temperatur på ca -78 0 C. Produsert i h.h.t. NS-EN3