Fastmontert Hydraulisk krane G20

 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve får ein kompetansebevis for aktuelle klassar frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Kursdato:

Fredag 24.april 

 

Påmelding Fastmontert Hydraulisk krane

11 + 12 =