Fastmontert Hydraulisk krane G20

 

Etter bestått teoretisk/praktisk prøve får ein kompetansebevis for aktuelle klassar frå Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Kursdato:

Husnes, måndag 21.10.19. kl. 0800

 

Påmelding Fastmontert Hydraulisk krane

5 + 5 =