Mutnos T2, 2kg pulver ABC

Mutnos T 2 – 2 kg. ABC pulverslokker, trykkladet med manometer. Leveres med bil/båt brakett.

Effektklasse: 13A-89B-C

Mot branntilløp i brannfarlige væsker, elektriske anlegg, treverk, tekstiler, papir og andre fiberstoffer.

Samt branner i gasser.

Produsert i h.h.t. NS-EN-3