Optisk, trådløs detektor

PR-1211. Trådløs 433Mhz. Optisk røydetektor. 16 kanaler + Felleskanal. Når PR-1211 alarmerer, sendes et radiosignal til de andre detektorene innenfor samme kanal, slik at også de starter å varsle. Dersom røyken ikke opphører innen 3 minutter, varsles til slutt felleskanalen. Videre finnes det en pauseknapp for 10 minutters utsettelse for matlaging. En måned før batteribytte, starter PR-1211 å avgi korte pip. Dette, for å indikere lav batteristand. Mål: Ø100 x 28 mm.